As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases

Sleep Tight, Little Wolf – Sov godt, lille ulv (English – Norwegian): Bilingual children’s book, with audiobook for download

February 10, 2020 - Comment

Bilingual children’s book, English – Norwegian, with audiobook for downloadTim can’t fall asleep. His little wolf is missing! Perhaps he forgot him outside? Tim heads out all alone into the night – and unexpectedly encounters some friends… “Sleep Tight, Little Wolf” is a heart-warming bedtime story. It has been translated into more than 50 languages

Bilingual children’s book, English – Norwegian, with audiobook for download
Tim can’t fall asleep. His little wolf is missing! Perhaps he forgot him outside? Tim heads out all alone into the night – and unexpectedly encounters some friends…
“Sleep Tight, Little Wolf” is a heart-warming bedtime story. It has been translated into more than 50 languages and is available as a bilingual edition in all conceivable combinations of these languages.
► Listen to the story read by native speakers! Within the book you’ll find a link that gives you free access to audiobooks in both languages.
NEW: With pictures to color! A download link in the book gives you free access to the pictures from the story to color in.

Tospråklig barnebok, engelsk – norsk, med lydbok for nedlasting
Tim får ikke sove. Hans lille ulv har forsvunnet! Hadde han kanskje glemt ham ute? Helt alene går han ut i natten – og får uventet selskap…
“Sov godt, lille ulv” er en hjertevarmende godnatthistorie. Den har blitt oversatt til mer enn 50 språk og er tilgjengelig som en tospråklig utgave i alle tenkelige språkkombinasjoner.
► Hør historien lest inn på morsmål! I boken finner du en lenke som gir deg fri tilgang til historien som en mp3-lydbok på norsk.
NYTT: med fargeleggingssider! Via en lenke i boken kan bildene fra historien lastes ned for fargelegging.

Copyright © LookLearnDiscover.com All rights reserved. LookLearnDiscover.com is an affiliate website and is independently owned and operated. LookLearnDiscover.com is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to amazon.com.